POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności nastąpiła 23.05.2018, w związku z dostosowaniem Polityki Prywatności do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018Słownik pojęć i definicje:

 • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem HackingLab.pl, na której świadczone są Usługi oraz sprzedawane produkty przez firmę MEDIATIV Paweł Niziołek.

 • Administrator: firma MEDIATIV Paweł Niziołek zarządzająca i świadcząca Usługi w ramach Serwisu HackingLab.pl.

 • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z Usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia Usług przez Serwis.

 • Usługa: należy przez to rozumieć świadczone usługi oraz oferowane produkty w ramach Serwisu www.HackingLab.pl, włączając w to używanie konta internetowego dostępnego poprzez Serwis.

 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie Usługi oraz zamówienie wybranego produktu oferowanego przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zamówienia na stronie HackingLab.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie. • §1. Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.HackingLab.pl administrowanej przez MEDIATIV (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

  §2. Administratorem danych jest firma MEDIATIV Paweł Niziołek z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Długiej 27. NIP: 5811887695, REGON: 221062375. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

  $3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §4. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta na platfomie szkoleniowej HackingLab.pl oraz świadczenia usługi.

  §5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  - realizacji Usług świadczonych w ramach serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
  - marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia Usług w ramach Serwisu. Do uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu HackingLab.pl konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia i wymaga to podania następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP.

  Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu HackingLab.pl, to jest firmie realizującej wysyłkę zamówionych produktów (sendit.pl) oraz operatorowi płatności (tpay.com).

  §6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują Użytkownikowi następujące prawa:
  - W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
  - Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto użytkownika zostanie trwale usunięte i dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora.
  - Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu.
  - Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.
  - Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
  - Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: MEDIATIV, ul. Długa 27, 82-500 Kwidzyn, [email protected]

  §7. Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub zażądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych.

  W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

  §8. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji Użytkownika, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka oraz kodów promocyjnych.

  Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, usługi spedycyjne, do podmiotów należy zaliczyć:
  - facebook.com
  - google.com/analytics
  - sendit.pl
  - tpay.com
  - livechat.com

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  §9. Profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (facebook.com oraz Google Analitycs), które są zainstalowane w Serwisie.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki Prywatności - skontaktuj się z Nami:
  MEDIATIV Paweł Niziołek, ul. Długa 27, 82-500 Kwidzyn, [email protected]